Výroční zpráva o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

19. února 2019

Je zveřejňována výroční zpráva vypracovaná Krajským úřadem Plzeňského kraje o poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018.

Soubory ke stažení