Vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (aktualizované znění - změna č. 3)

23. července 2019 Ing. Lada Heřmanová

Termín pro příjem Ohlášení  je stanoven od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 elektronicky v systému eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) pro dotační rok 2019 a termín pro příjem Ohlášení je stanoven od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 elektronicky v systému eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) pro dotační rok 2020 .

Modul pro žadatele (Formuláře Plzeňský kraj) obsahuje formulář žádosti a přílohu č. 3 Přehled oplocenek a uživatelskou příručku pro práci s modulem. Žádost o dotaci včetně všech příloh se podává písemně (výstup z modulu pro žadatele .pdf) prostřednictvím podatelny KÚ Plzeňského kraje nejpozději do třech měsíců po ukončení prací od 1. 6. 2019 do 31. 3. 2020 pro dotační rok 2019 a od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 pro dotační rok 2020 . Výstup z modulu pro žadatele .xml se podává současně elektronicky prostřednictvím systému eDotace.

Pro stažení modulu do svého počítače využijte tento odkaz.

Podrobnosti k dotačnímu programu (titulu)  obsahuje dokument Pravidla pro žadatele a příjemce dotace.

Soubory ke stažení