Učitelé z domažlického gymnázia na Erasmu+

10. října 2019 13:21, aktualizováno 12:21, Petra Olivková

V rámci Klíčové akce 1 programu Evropské unie Erasmus+ mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí a umožnit jim tak další profesní rozvoj. Od roku 2014, kdy byl tento program spuštěn, se Gymnáziu J. Š. Baara v Domažlicích podařilo získat grantové prostředky již podruhé. V období 2017 - 19  se do projektu s názvem „Jazyky pro 21. století“ zapojilo šest učitelů, včetně pracovníků vedení školy, kteří absolvovali vzdělávací kurzy anglického, francouzského a německého jazyka. Uskutečnily se ve Vídni, v Regensburgu, v Edinburgu, ve francouzském Brestu, ve městě Norwich v Anglii a ve Sliemě na Maltě.

Zatímco ryze jazykové kurzy rozvíjely především jazykové kompetence a dovednost komunikovat v různých situacích, metodicko-jazykové kurzy poskytly jejich účastníkům nápady do projektového vyučování, seznámily je s novými metodami výuky (CLIL, efektivní metody čtení a psaní, hry) nebo s využitím moderních technologií ve výuce. Díky ubytování v rodině měli naši učitelé možnost poznat životní styl a kulturu navštívené země, ochutnali kulinářské speciality, slyšeli mluvený jazyk nebo diskutovali s rodilým mluvčím i mimo školu. Po vyučování dále navštívili zajímavá místa nebo kulturní události a získané poznatky i fotografie později využijí ve výuce reálií.

Výstava v domažlické pobočce ČSOB, seminář pro učitele z ostatních škol v regionu nebo Erasmus Day jsou akce, při kterých naše škola nyní seznamuje všechny zájemce s výsledky jednotlivých zahraničních výjezdů. Věříme, že nám získané poznatky a dovednosti umožní zatraktivnit a zefektivnit výuku cizích jazyků, ale také zvýší šance naší školy uspět v jiném programu mezinárodní spolupráce.

Mgr. Petra Šlajsová          
Gymnázium J. Š. Baara Domažlice

Účastníci kurzu ve francouzském Brestu


Památník Walhalla u Regensburgu


Účastníci kurzu v anglickém městě Norwich