Soutěže IT 2020

12. prosince 2014

Pořadatelé již zahájili krajské kolo soutěže Zlatý erb 2020 (http://zlatyerb.cz). Zúčastnit se mohou města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami a elektronickými službami.

Přihlášky se vyplňují zde. Uzávěrka příjmu přihlášek bude 31.ledna 2020 ve 14 hodin.

Více informací k soutěži složka Zlatý erb  nebo stránky soutěže www.zlatyerb.cz.


Od roku 2015 se vyhlašuje CENA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE za nejlepší webové stránky příspěvkové organizace. Přihlášena může být příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem i organizace zřízená obcí.

Porota hodnotí ovládání webu, navigaci a přehlednost stránek, výtvarné zpracování, bezbariérovou přístupnost a obsah stránek.

Více informací složka Cena hejtmana nebo v článku Cena hejtmana. Registrace do letošního ročníku bude probíhat v únoru.


I v tomto ročníku se mohou soutěžící těšit na zajímavé finanční ohodnocení!


Byl zahájen i příjem přihlášek do soutěže Junior Erb (Pravidla soutěže), která je určena mladým lidem do 18 let aktivně se  podílejících na tvorbě webových stránek spojených s obcí, městem, regionem, sdruženími, pamětihodnostmi atd.

Registrace do soutěže zde. Uzávěrka přihlášek bude 4.února 2020.

Více informací složka Junior Erb nebo stránky soutěže www.juniorerb.cz.


Soutěže probíhají od prosince do února. V krajských kolech hodnotí porota v únoru a po té již hodnotí porota celostátního kola. Ceremoniál na Krajském úřadě Plzeňského kraje, kde jsou vyhlášeny výsledky krajských kol a hejtmanem předány věcné a nově i finanční dary,  probíhá v březnu. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků je v Hradci Králové v průběhu konference ISSS.

Ceremoniál na Krajském úřadě Plzeňského kraje proběhne 19.3. 2020 v sále ZPK od 13 hodin.
 
Bližší informace naleznete ve složkách jednotlivých kategorií, nebo více informací podá za Plzeňský kraj Jiřina Balejová, tel.: 377195282, jirina.balejova@plzensky-kraj.cz