Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje

28. února 2014 11:09, aktualizováno 12. listopadu 2019 09:26, Bc. Petra Hessová

Kategorie v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje:

A/ Novostavby budov
B/ Rekonstrukce budov
C/ Stavby pro bydlení
D/ Dopravní a inženýrské stavby
E/ Průmyslové stavby
F/ Sportovní a volnočasové stavby
G/ Veřejná prostranství

Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje od r. 2015 (základní přehled ocenění):

Oceněné stavby 2018

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v kategorii Novostavby budov
Přístavba školní družiny Plzeň – Újezd

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v kategorii Dopravní a inženýrské stavby
Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v kategorii Veřejná prostranství
Obnova Lobezského parku, Plzeň

Cena hejtmana Plzeňského kraje
Rekonstrukce náměstí Svobody v Plané

Cena primátora města Plzně
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň

Cena veřejnosti
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň

Oceněné stavby 2017

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2016 v kategorii Stavby pro bydlení
Lokalita na Dražkách

Titul Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii Novostavby
KINONEKINO- přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení

Cena hejtmana Plzeňského kraje
Oprava objektu č. p. 60, Nečtiny

Cena primátora města Plzně
Historický dům se Šenkem a restaurací „Lékárna“

Cena veřejnosti
Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích

Oceněné stavby 2016

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2016 v kategorii Rekonstrukce budov
Jízdárna v Tachově – Světcích

Titul Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii Stavby pro bydlení
Bytový dům Veleslavínova

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2016 v kategorii Průmyslové stavby
Workpress Aviation s.r.o.

Cena hejtmana Plzeňského kraje
Galerie Hrádek „Prostor her a inspirace“

Cena primátora města Plzně
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví, Modernizace železničního uzlu Plzeň

Cena veřejnosti
Jízdárna v Tachově – Světcích

Oceněné stavby 2015

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii Novostavby budov
Environmentální centrum Krsy

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii Rekonstrukce budov
Centrum stavitelského dědictví v Plasích - památková obnova hospodářského dvora

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii Stavby pro bydlení
Bytová nástavba U Zvonu v Plzni

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii Sportovní a volnočasové stavby
Dům přírody Českého lesa

Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cesty klášterem - stezky k poznání

Cena primátora města Plzně
Plzeň - CULTURE STATION

Cena veřejnosti
Environmentální centrum KrsyGalerie

Cena veřejnosti 2015
Cena veřejnosti 2016
Cena veřejnosti 2017
Cena veřejnosti 2018