Příležitostná mezinárodní doprava mikrobusy mezi ČR a SRN

22. ledna 2008 Marcela Benediktová

Informace Ministerstva dopravy v oblasti problematiky provozování příležitostné mezinárodní osobní dopravy provozované mikrobusy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo naleznete zde .