Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním

22. října 2019

Oznámení

Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 jako příslušný orgán oznamuje v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, že hodlá uzavřít smlouvu tzv. přímým zadáním takto:

 

Dopravce:

ANEXIA BUS s. r. o.

Lubenská 1588

269 80 Rakovník

IČ: 05661692 DIČ: CZ05661692

 

Předpokládaný roční rozsah výkonů na území Plzeňského kraje:

10 tis. km

Předpokládaný rozsah veřejných služeb:

Provoz spojů v relaci (Rakovník – Čistá –) Břežany, rozc. – Kralovice. Rozsah je definován všemi spoji linky 310970, které jsou vedeny v dotčeném úseku.

 

Originál oznámení viz příloha.

Soubory ke stažení