Mezinárodní projekt za účsti SOU elektrotechnického Plzeň

17. října 2019 Petra Olivková

                       

Erasmus+ KA229 - School Exchange Partnerships
Projekt: 2019 – 1 – RO01 – KA229 - 063163

Projekt: “Odlišní, ale společně “

Září 2019 – Srpen 2021

Cílem projektu „Odlišní, ale společně“ je proměnit multikulturní prostředí na mezikulturní, ve kterém se lidé patřící k různým etnickým skupinám navzájem váží. Proto je nutné zapojit studenty do aktivit zaměřených na poznání a respektování specifických tradic k etnikům žijícím v celé Evropě. Poznáním hodnot národní identity, objevováním odkazů mezi různými etniky a národnostmi si studenti mohou rozvinout dovednosti, které je transformují do odpovědných evropských občanů.

Jedním z hlavních cílů je utváření mezikulturních dovedností mezi studenty a učiteli účastí na takových činnostech, jako jsou: tradiční řemeslné dílny (malování mramorovou technikou, dřevěné předměty, dekorace na slupky z kukuřice atd.), festival zimních tradic, řízené návštěvy turistických cílů ze zúčastněných zemí, eTwinning projekt, flash mob, hry, debaty, výstavy atd.

Dalším cílem je zlepšení jazykových, komunikačních a sociálních dovedností všech účastníků a rozvoj manažerských dovedností pro klíčové členy projektového týmu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím pěti mezinárodních vzdělávacích, výukových a školicích aktivit – jednou v každé partnerské škole.

Přímými příjemci projektu jsou z 80% studenti (15–18 let) a učitelé zapojených škol. Nepřímými příjemci budou: rodiny zúčastněných studentů, členové místních komunit, instituce a místní úřady spolupracující na projektu atd.

Hlavní metodou používanou při vzdělávacích činnostech bude zkušenostní vzdělávání, „učení se praxí“ a „vzájemné učení“. Tyto metody umožní kreativní myšlení, aktivní vyjednávání, vytváření lepších neformálních vztahů a zejména intenzivní poučení ze zkušeností, nikoli jednoduše shromažďování informací.

Dopad na účastníky bude: zlepšení jejich mezikulturních, jazykových, komunikativních a sociálních dovedností, zvyšování motivace studentů a učitelů k zapojení do neformálních aktivit, lepší porozumění tradičním hodnotám atd.

Zapojené školy:

Koordinátor projektu: Liceul Tehnologic "Gheorghe Sincai", Romania

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Czech Republic

IIS Verona Trento, Italy

4 EPAL KAVALAS, Greece

SULEYMAN DEMIREL ANADOLU LISESI, Turkey