Limnigrafické stanice, stupně povodňové aktivity

21. prosince 2011 13:35, aktualizováno 29. října 2019 11:53, Ing. Milan Janko

V příloze naleznete tabulky s limnigrafickými stanicemi provozovanými Povodím Vltavy s.p. a Českým hydrometeorologickým ústavem. U uvedených stanic je možnost pro potřeby povodňových orgánů obcí, ORP a Plzeňského kraje nastavit zasílání alarmových a dotazových SMS na definovaná telefonní čísla. Telefonní čísla od jednotlivých obcí budou soustředěna na příslušné ORP, které nejlépe do 9. ledna 2012 předají tento seznam na KÚPK (M. Janko), tento seznam bude dále postoupen na Povodí Vltavy s.p. a Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň.

U hlásných profilů kategorie „C“, kde jsou Povodím Vltavy s.p. nastaveny návrhy hodnot pro SPA, prosíme o schválení těchto hodnot a předání informace na KÚPK (M. Janko), příp. nahlášení změn nejlépe do 9. ledna 2012. V případě, že k těmto profilům nepřijde do této doby žádná odezva, budou hodnoty v této podobě zveřejněny v povodňových plánech. Nejlépe do 9. ledna 2012 je v této souvislosti možno navrhnout i změny SPA pro hlásné profily kat. „A“ a „B“.

Soubory ke stažení