Krajský úřad Plzeňského kraje je "Přátelským místem"

04. května 2012 07:24, aktualizováno 31. října 2019 10:02,

Ve druhé polovině února se na KÚPK uskutečnily dva běhy školení, které je součástí procesu certifikace v rámci projektu Přátelská místa. Jedná se o projekt Českého Červeného kříže (konkrétně oblastního spolku v Hradci Králové), jehož cílem je vytvoření sítě certifikovaných poskytovatelů služeb, u nichž budou mít klienti s nejrůznějšími typy omezení garanci profesionálního přístupu a dostupnosti služeb.

Instituce, kterým je udělen titul Přátelské místo, jsou dále zařazeny do databáze Přátelských míst a mají oprávnění využívat logo projektu s příslušným počtem křížků, odrážejících úroveň poskytovaných služeb (tzn. množství proškolených pracovníků a míru bezbariérovosti objektu). 

Účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli, s jakými nástrahami se setkávají handicapovaní lidé při návštěvě úřadů a jiných institucí a při pohybu mimo své domovy obecně. Právě tato explicitní zkušenost byla podle všech zúčastněných největším přínosem celého školení. Kromě zdolávání stanovené trasy poslepu, doprovodu nevidomých nebo manipulace s invalidním vozíkem si všichni vyzkoušeli i méně obvyklé činnosti, související s asistencí handicapovaným lidem.

Celkový dojem ze všech vykonávaných činností byl posílen přítomností Mgr. Renaty Rucké, jedné z dvojice lektorů, která se sama potýká s postižením zraku a sluchu. Jak si mohli všichni zúčastnění vyzkoušet, je velký rozdíl mezi asistencí osobě se simulovaným postižením a mezi pomocí skutečně handicapovanému člověku. Další součástí školení bylo osvojení si schopnosti poskytnout první pomoc a to opět ve velmi praktické a názorné formě.

Z celkového vyznění školení je mimořádně znát, že je výsledkem upřímné snahy o zlepšení podmínek pro život handicapovaným lidem, a staví na osobní zkušenosti obou lektorů – již zmiňované Mgr. Renaty Rucké a jejího manžela Mgr. Pavla Wienera, který v minulosti působil kromě jiného jako ředitel Institutu rehabilitace zrakově postižených při Fakultě humanitních studií UK.