Kempy a kurzy pro talentované a nadané žáky

15. dubna 2019 Ludmila Novotná

V Plzeňském kraji běží letos již jedenáctým rokem projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných. Projekt Střediska služeb školám s názvem Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj.

Cílovou skupinou jsou nadaní a mimořádně nadaní žáci základních, středních a základních uměleckých škol, tj. ti žáci, kteří se probojovali do krajských a vyšších kol předmětových a uměleckých soutěží, mimořádně nadaní žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. Záštitu nad projektem opět převzala Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu.

Letos se kempy a kurzy uskuteční opět na konci školního roku. Jako první se rozběhnou v květnu a červnu řemeslné kempy určené pro nadané truhláře, strojní mechaniky, obráběče kovů, automechaniky, elektromechaniky, instalatéry a opraváře zemědělských vozidel. Následovat budou předposlední srpnový týden kempy pro znalce českého jazyka, geografie a kurzy pro hudebníky, nejúspěšnější účastníky soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol (hra na smyčcové nástroje, kytaru a klavír). Poslední srpnový týden přivítáme v Plzni talentované matematiky, fyziky, astronomy, chemiky, biology, historiky, znalce angličtiny, němčiny, francouzštiny a nově španělštiny.

Neodmyslitelnou součástí celého projektu je testování žáků psychology z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, jehož výsledky mají šanci ovlivnit následný vývoj účastníků skrze rodinu, ale zároveň i pedagogy. Výstupem každého ročníku projektu jsou sborníky z jednotlivých kempů, které jsou přístupné na webových stránkách projektu všem zájemcům.


Více informací obdrží žáci na krajských kolech soutěží, a dále je naleznete na www.podporatalentu.cz. Na těchto stránkách lze shlédnout také poutavou videoreportáž vytvořenou k výročí 10 let existence projektu "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji".


Termíny odborných kempů a kurzů pro nadané žáky

 • Matematický kemp: 24. - 28. srpna 2020, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Matematické olympiády,
 • Fyzikální kemp: 24. - 28. srpna 2020, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Fyzikální a Astronomické olympiády,
 • Chemický kemp: 24. - 28. srpna 2020, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Chemické olympiády,
 • Biologický kemp: 24. - 28. srpna 2020, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Biologické s Geologické olympiády,
 • Dějepisný kemp: 24. - 28. srpna 2020, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Dějepisné olympiády, 
 • Kemp anglického jazyka: 24. - 28. srpna 2020, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Soutěže v anglickém jazyce,
 • Kemp německého jazyka: 24. - 28. srpna 2020, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Soutěže v německém jazyce,
 • Kemp francouzského jazyka: 24. - 28. srpna 2020, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Soutěže ve francouzském jazyce,
 • Kemp španělského jazyka – nově: 24. - 28. srpna 2020, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Soutěže ve španělském jazyce,
 • Zeměpisný kemp: 17. - 21. srpna 2020, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Zeměpisné olympiády,
 • Kemp českého jazyka: 17. - 21. srpna 2020, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Olympiády v českém jazyce a literární části Evropy ve škole,
 • Letní hudební kurzy: 17. - 21. srpna 2020, Plzeň, určeny pro vítěze krajských kol soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol (hra na smyčcové nástroje, kytaru a klavír),
 • Řemeslný kemp pro automechaniky: termín bude upřesněn, ve Střední průmyslové škole dopravní Plzeň na pracovišti v Křimicích,
 • Řemeslný kemp pro strojní mechaniky a obráběče kovů: termín bude upřesněn, ve Střední průmyslové škole Tachov, Světce 1,
 • Řemeslný kemp pro elektrikáře a elektromechaniky: termín bude upřesněn, ve Středním odborném učilišti elektrotechnickém Plzeň,
 • Řemeslný kemp pro truhláře a instalatéry: termín bude upřesněn, ve Středním odborném učilišti stavebním Plzeň,
 • Řemeslný kemp pro opraváře zemědělských strojů:  termín bude upřesněn, ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Sušice.