Junior Erb 2018

08. prosince 2017

O soutěži

Koncept soutěže JuniorErb volně navazuje na úspěšný a dlouhodobý projekt – aktivitu Junior Internet. Inspiroval se soutěží Zlatý Erb, která hodnotí nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a krajů.

První ročník soutěže byl slavnostně vyhlášen v rámci programu konference ISSS/LORIS/V4DIS v dubnu 2008. Od roku 2013 se vyhlašuje i krajské kolo Plzeňského kraje.

Hlavní myšlenkou soutěže je podpořit mladé tvůrce webů, pomoci jim v přípravě na budoucí profesní růst, podchytit zajímavé podněty, rozšířit jejich zájem o věci veřejné a propojit je s místními samosprávami, aby se aktivně zapojili do života místní komunity.

Více informací na stránkách soutěže Junior Erb
Vítěze minulých ročníků najdete na Portálu PK v článku Junior Erb

Podmínky soutěže

Soutěž je určena mladým lidem do 19 let, jednotlivcům i skupinám, kteří se aktivně zajímají o internet a tvorbu webových stránek spojených s určitou obcí, městem, městskou částí, regionem apod. Nemusí jít jen o tvůrce-programátory, ale i o autory, kteří web tvoří obsahově, např. pomocí dostupných publikačních systémů.

Například:

▪ webové stránky obce, města
▪ webové stránky školy v ČR
▪ webové stránky sportovního oddílu
▪ webové stránky sdružení (Skaut, SOKOL, Dobrovolní hasiči, kulturní spolek apod., ne profesionální klub jako např. Viktorie Plzeň atd.)
▪ webové stránky týkající se určitého regionu (např. mapování studánek, památných stromů, cyklostezky ...)
▪ webové stránky nějaké místní pamětihodnosti (hrad, zámek, kostel ...)

Pravidla soutěže zde
 

Kde se přihlásit

Na stránkách sdružení Český zavináč v sekci JuniorErb Přihláška

Probíhají krajská kola, následuje pak kolo celorepublikové.

 

Termíny

Přihlašovat se můžete do 15. února 2018, do kdy byla prodloužena uzávěrka soutěže.
Během března 2018 proběhne vyhlášení výsledků krajského kola.

O slavnostním vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Junior Erb budete informováni. 

Kontakty

V případě zájmu o další informace ohledně soutěže se obracejte na Romana Falhara ze sdružení Český zavináč, mail: falhar@ceskyzavinac.cz.

Za Plzeňský kraj podá informace Jiřina Balejová jirina.balejova@plzensky-kraj.cz