Informace o dotačních programech na obnovu kulturního dědictví vyhlašovaných Ministerstvem kultury

31. října 2019 Ing. Josef Kuželka

Informace o dotačních programech na obnovu kulturního dědictví vyhlašovaných Ministerstvem kultury:

https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html