Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2019 – poskytnutí dotací

25. února 2020 Ing. Josef Kuželka

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3214/19 ze dne 18.03.2019, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1085/19 ze dne 08.04.2019) poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programů v oblasti památkové péče "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" a "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje" (dále jen „programy“) pro rok 2019.

V přílohách tohoto článku naleznete přehled schválených dotací včetně seznamu náhradníků (viz přílohy č. 1, č. 2), vzorové smlouvy o poskytnutí účelových dotací (viz příloha č. 3) a přehled neschválených dotací (viz přílohy č. 4, č. 5) z obou dotačních programů.

Přehled schválených dotací naleznete též na detailu jednotlivých dotačních titulů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Pro vyhledání konkrétního dotačního titulu je třeba použít záložku Dotační tituly a filtrovací formulář - vybrat „Odbor“ „Dotační titul“ a „Rok“.

Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / žádosti).

Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy obdrží úspěšní žadatelé e-mailem včetně příslušných pokynů. Vlastní návrh smlouvy bude možno nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz) na kartě Emailová komunikace/Přílohy.

Přílohu návrhu smlouvy Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde.

Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačních programů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ v detailu příslušného programu.

 

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programy:

Krajský úřad Plzeňského kraje,

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Škroupova ul. 18

306 13 Plzeň   

 

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00.

Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wi-fi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

 

Kontaktní osoby poskytující informace související s dotačními programy:

Bc. Petr Bunda, vedoucí oddělení památkové péče

č. kanceláře 462

Telefon: +420 377 195 361

E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz

 

Administrátoři dotací na oddělení památkové péče:

Mgr. Tereza Eismannová
č. kanceláře 464
Telefon: +420  377 195 631
E-mail: tereza.eismannova@plzensky-kraj.cz
Administrátor pro ORP: Rokycany, Stříbro, Tachov

 

Mgr. Vilém Wolf
č. kanceláře 471
Telefon: +420 377 195 240
E-mail: vilem.wolf@plzensky-kraj.cz
Administrátor pro ORP: Kralovice, Nýřany, Stod

 

Ing. Michala Poláková

č. kanceláře 467

Telefon: +420 377 195 344
E-mail: michala.polakova@plzensky-kraj.cz
Administrátor pro ORP: Plzeň

 

Mgr. Michael Bašta

č. kanceláře 471

Telefon: +420 377 195 616

E-mail: michael.basta@plzensky-kraj.cz

Administrátor pro ORP: Domažlice, Horšovský Týn, Horažďovice, Klatovy

 

Mgr. Jaroslava Řehořová

č. kanceláře 464

Telefon: +420  377 195 424

E-mail: jaroslava.rehorova@plzensky-kraj.cz

Administrátor pro ORP: Blovice, Přeštice, Nepomuk, Sušice

 

Obecné informace o dotačních programech:

Helena Procházková, sekretariát vedoucí odboru

č. kanceláře 460

Telefon: +420 377 195 189

E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

 

Časový harmonogram dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2019:

18. 12. 2018 vyhlášení a zveřejnění Programů

18. 01. 2019 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace

18. 02. 2019 uzávěrka podávání žádostí o dotace

01. 08. 2019 konec lhůty pro nahlášení zmenšení rozsahu prováděných prací

06. 09. 2019 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly

31. 10. 2019 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady

 

Soubory ke stažení