Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2018 – schválení dotací

23. května 2018 Bc. Lenka Šmejkalová

Finanční prostředky dotace budou převedeny na účet mikroregionů a MAS na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace. K uzavření smlouvy je nutné ze strany statutárního zástupce MAS či mikroregionu přinést příslušné razítko. Pokud došlo od podání žádosti ke změně statutárního zástupce, popř. k dalším změnám (např. změna názvu či právní formy atd.), bude při uzavření smlouvy o poskytnutí dotace doložena ze strany MAS či mikroregionu kopie platných dokladů týkající se těchto změn.

Po ukončení akce předloží příjemce dotace závěrečné vyhodnocení dotace (ZVD) na příslušném formuláři - viz příloha tohoto článku. Další povinnosti, závazky a ustanovení budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, která bude mezi poskytovatelem a příjemcem dotace uzavřena.

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace lze ze strany příjemce uzavírat v termínu od 1. 6. 2018 do 29. 6. 2018 vždy po předchozí telefonické domluvě na konkrétním termínu s pracovníky Odboru regionálního rozvoje KÚPK:


Mikroregiony - Mgr. Václav Baxa, tel. 377 195 406
Místní akční skupiny - Bc. Lenka Šmejkalová, tel. 377 195 764

Soubory ke stažení