Clone of Zjišťovací řízení "OD SCONTO Plzeň - Borská pole"

09. prosince 2016

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18              306 13 Plzeň


Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení záměru„OD SCONTO Plzeň - Borská pole“ Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment – EIA), je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 9.  12.  2016 do 27. 12. 2016 ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy. Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve  smyslu  EIA, proto na  stejném  místě  je možné  předat do 28. 12. 2016  písemné vyjádření.
 

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení