9. jednání Regionální stálé konference

12. února 2018 14:00, aktualizováno 11. prosince 2019 14:29, Ing. Petra Ježková

Na konci září se uskutečnilo již 9. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje (dále jen RSK PK). Hlavním tématem jednání bylo tentokrát projednání aktualizace Regionálního akčního plánu pro rok 2018.

Jednání se i tentokrát zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří přítomným členům a hostům RSK PK představili stav příprav Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a seznámili je s výstupy z posledního jednání Národní stálé konference. Připraveny byly rovněž informace o stavu čerpání finančních prostředků z operačních programů ESIF 2014 - 2020 a aktuální informace z ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, Ing. Filip Uhlík, seznámil přítomné s principy a výsledkem aktualizace Regionálního akčního plánu pro rok 2018, přičemž v rámci tohoto bodu proběhla velmi živá diskuse ohledně nastavení podmínek pro čerpání finančních prostředků z operačních programů v tomto programovém období. Veškeré podněty vzešlé z jednání budou tlumočeny zástupcem Plzeňského kraje na následujícím jednání Národní stálé konference.

Veškeré prezentace z jednání, zápis a soubor usnesení je k dispozici k příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení