4. kontrolní den - Zruč - Senec, Plzeň - Slovany - 17.8.2010

31. srpna 2010 Zuzana Voráčková

4. kontrolní den projektu "Analýzy rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji" se uskutečnil 17. srpna 2010 v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Přítomní byli podrobně seznámeni s průběhem a výsledky průzkumných prací na lokalitě Zruč – Senec a Plzeň – Slovany. Na lokalitě Zruč – Senec bylo provedeno geofyzikální měření, zpráva o tomto měření byla předána na OEŠ, MŽP ČR, následně bylo k této zprávě vydáno souhlasné stanovisko. Výsledkem KD byl souhlas přítomných s vyhotovením analýzy rizik dle zjištěných skutečností v rámci průzkumných prací. O průběhu jednání a jeho výsledku byl sepsán zápis, který zúčastnění podepsali.