Bilance návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 a střednědobý výhled na na roky 2021 a 2022

27. listopadu 2019 Ing. Milena Nová
Zastupitelstvo Plzeňského kraje bude na svém zasedání dne 16. prosince 2019 projednávat a schvalovat návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2021 a 2022 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem. Bilance návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 je uvedena v příloze. Podrobný návrh rozpočtu je uveřejněn na internetové adrese www.plzensky-kraj.cz - Oblasti působnosti - Ekonomika - Rozpočet Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení