Plzeňský kraj atraktivní - regenerace prostoru

08. srpna 2003

Je třetí největší, počtem obyvatel se však řadí na deváté místo v České republice, je plný lesů a vod, hovoří řečí mnoha ptáků i zvířat, dýchá historií i současností… o kom je řeč? O našem kraji – o našem Plzeňském kraji.

Našli bychom ještě mnoho dalších přívlastků, kterými by se dal charakterizovat. Zcela určitě je krajem přitažlivým. Svůj zájem zde uspokojí díky bohatství kulturních památek jak milovník historie, tak i ten, kdo hledá požitek z nepoškozené přírody, kterou chrání Národní park Šumava i nově vyhlašovaná chráněná krajinná oblast Český les. Proto je nutné vytvářet v kraji dostatečnou infrastrukturu a kvalitní zázemí pro rozvoj cestovního ruchu. K němu patří především dobře zpracované a dostupné informace, přehledně značené turistické trasy a síť cyklostezek. Podpora venkovské turistiky přinese potřebná pracovní místa a možnost pro alternativní využití zemědělského prostoru. Turistika jako ekonomické odvětví má v regionu obrovský potenciál. Aby sem však našli cestu lidé nejen z České republiky, ale ze všech částí světa, je třeba, aby byl náš kraj krajem dostupným. K tomu jistě přispěje zprovoznění dálničního obchvatu kolem Plzně (částečně již v r. 2003), otevření dálničních přivaděčů, obchvaty měst Klatov, Železné Rudy, Staňkova. Modernizovat se bude napojení železničních tratí směrem na Bavorsko. Pak nebude problémem využívat toto rychlé spojení na letiště v Mnichově. Cílem je též cestovat vlakem z Plzně do Prahy v jízdním čase kratším než jedna hodina. Sílící nezaměstnanost, vylidňování venkova staví obce i kraj před nesnadný úkol: zajistit, aby Plzeňský kraj byl krajem prosperity.

Jednou z největších ambicí totalitního režimu bylo vybudovat co největší vojenský potenciál, zejména v příhraničních oblastech. Téměř na každém kroku existovalo vojenské zařízení, které je již dnes nevyužívané. K úspěchům patří ty projekty, u nichž se podařilo sladit nové využití těchto zařízení, a začlenit je do života obcí. Příkladem může být oživení bývalého vojenského újezdu Dobrá Voda u Hartmanic a celého Prášilska. Řada budov a areálů na svůj čas ještě čeká. Je to velká příležitost pro investory, která se již nebude opakovat. Jim na pomoc jsou připravovány potřebné dokumenty ve formě koncepcí, územních plánů, konkrétních rozvojových zón včetně připravované zóny na jih od Plzně v okolí letiště Líně. Dobrý investiční a ekonomický záměr by nebyl uskutečnitelný bez kvalifikovaných lidí. V tomto ohledu platí jistě přívlastek kraj vzdělanosti. Téměř dvě stovky škol a vzdělávacích institucí na území Plzeňského kraje poskytuje možnost vzdělávání i rekvalifikací. Počtem i významem vysokých škol se řadíme na přední místo v České republice.

V čase 21. století již nelze opominout důležitý komunikační prostředek – internet. I v tomto případě musí být náš kraj krajem připraveným. Pokud se podaří dosáhnout připojení všech obcí, pokud bude naplněna vize otevřeného portálu Plzeňského kraje jako regionálního rozcestníku, pokud bude využíván přeshraniční hospodářský portál „Regioport“ a pokud se podaří připravit dostatečné množství rozvojových projektů a finančních zdrojů pro účast v evropských fondech, pak budeme moci mluvit o našem kraji jako o kraji v pravém slova smyslu evropském

Více informací naleznete v publikaci uvedené v příloze.

Soubory ke stažení