Aktuální nouzový stav - omezení v jednotlivých sektorech

20. března 2020 Ing. Renata Valešová

V zájmu ochrany veřejného zdraví bylo v souvislosti s vyhlášením Nouzového stavu ČR nezbytné zvážit, jak je která, ať už podnikatelská či jiná vykonávaná aktivita, nezbytná. Proto je důležité důsledně dodržovat usnesení Vlády ČR ze dne 15. 03. 2020 č. 215, kde se mimo jiné omezuje volný pohyb osob na celém území ČR s výjimkou cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Pod uvedeným odkazem: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-nouzovy-stav-omezeni-v-jednotlivych-sektorech-k-17--3--2020--253513/ je umístěna přehledná tabulka s omezením v jednotlivých sektorech, která je průběžně aktualizována a údaje jsou upravovány podle platných pravidel.