Aktuality

20. února 2020

Kyberbezpečnost v regionech

Národní klastrová asociace, Plzeňský kraj, Klastr Mechatronika, Czechinvest a další partneři vás srdečně zvou k participaci na konferenci věnované praktickým doporučením a prezentacím účelných technických řešení v oblasti kyberbezpečnosti.

11. února 2020

Roadshow IROP

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu a Centrum pro regionální rozvoj ČR zvou všechny zájemce na představení nové podoby operačního programu pro období 2021 - 2027.

16. prosince 2019

Business Dinner

Konec roku je již tradičně vyhrazen k setkávání a bilancování. Nejinak je tomu i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Pozvání hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda na tzv. Business Dinner, který se uskutečnil 26. listopadu 2019, přijali zástupci

03. května 2019

Konference "Inteligentní specializace regionu 2019"

Jak využít inovační potenciál regionálních firem, škol a institucí pro rozvoj kraje? Jaké vidíme nejperspektivnější obory a co pro ně dokážeme udělat? Dostaneme plzeňský region na inovační mapu Evropy? Diskusi nad těmito otázkami se bude věnovat konference „Inteligentní specializace regionu 2019“, která proběhne 29. května 2019 v Parkhotelu Plzeň.

05. prosince 2018

Národní dotační tituly v gesci MMR

4.prosince se v prostorách hotelu Primavera v Plzni uskutečnil seminář k představení národních dotačních titulů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Představeny zde byly dotační programy zaměřené na rozvoj venkova, odstraňování bariér či na podporu regionálního cestovního ruchu.