13. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

20. února 2020 14:57, Ing. Petra Ježková
Již po 13. se na Krajském úřadu Plzeňského kraje sešli regionální partneři, aby jednali o pokroku v čerpání finančních prostředků z operačních programů ESIF. Jednání, které se konalo 31. října 2019, probíhalo jako vždy ve velmi přátelské atmosféře a bylo nabité zajímavými informacemi. Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se jej zúčastnil p. Ondřej Pergl, kterým přítomným představil aktuální informace z činnosti ministerstva zejména ve vztahu k nové Strategii regionálního rozvoje ČR pro období 2021+, ale také o dotačních programech plánovaných ministerstvem pro nadcházející rok 2020. Vedoucí odboru fondů a programů EU měl připraveny vyčerpávající informace o pokroku Plzeňského kraje v čerpání jednotlivých operačních programů, ale také novinky z vyjednávání budoucích operačních programů, které budou platné v období 2021-2027. Ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje pak přítomné seznámil s aktualizací Přílohy č. 1 Regionálního akčního plánu, která obsahuje projektové záměry, které jsou připraveny k financování ze Specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu. Veškeré prezentace, zápis i soubor usnesení z jednání jsou k dispozici ke stažení v příloze tohoto článku. Příští termín jednání byl stanoven na březen 2020.

Galerie

Soubory ke stažení